خدمات تجارت ما / هویت تجاری ما

سرویسهای خدماتی به خودی خود موجبات رضایت مشتری را فراهم نمی کنند زیرا قابل لمس نبوده و تا دریافت نشوند ،نمی توان آنها را از نظر کیفیت بررسی و مقایسه نمود. همین عامل باعث شده که نوع خاصی از بازاریابی که رضایت مشتریان را در بر دارد طلب کند. که بازاریابی خدمات نام دارد. با بازاریابی خدمات شرایطی ایجاد می شود که صاحبان کسب و کار امکاناتی را فراهم نمایند که کالاهای خدماتی قابل لمس شوند و درخواست کنندگان خدمات از کیفیت آن بدون آنکه آن را لمس نمایند مطمئن شوند و صاحبان کسب و کار ارائه دهنده خدمات به راحتی بتوانند با کسب رضایت مشتریان در بازار فعالیت نموده و سود لازم را دریافت نمایند.

 

به همین منظور در فرآیند بازاریابی خدمات، کلیه اجزاء خدمات در رفع نیاز و خواسته مشتری دخیل اند. از جمله افرادی که خدمت را ارائه می دهند، مکانی که خدمات ارائه می شود. روش ارائه، پشتیبانی قبل از ارائه، مشتریان سابق، پشتیبانی بعد از ارائه، که هر کدام به نوبه خود در تصمیم گیری، رضایت، اعتماد، معرفی به دیگران و وفاداری دریافت کنندگان خدمات نقش ایفا می کنند.توجه به کل فرآیند و اجزای تشکیل دهنده خدمات شرایطی را ایجاد می کند که اعتماد و در نتیجه رضایت مشتریان  که هدف بازاریابی می باشد فراهم شود و در بلند مدت مشتری وفادار، خود تبلیغ کننده کسب و کار شما خواهد بود و شما هزینه تبلیغات کمتری خواهید پرداخت.

در بازاریابی خدمات برای اینکه بتوانیم به اهداف خود و اهداف مشتریان نزدیک شویم لازم است به بازاریابی داخلی و متقابل پرداخته شود پس:


گام1، محصولی را که ما ایجاد می کنیم نوع بسیار ویژه‌ای از خریدار و مصرف کننده را مورد خطاب قرار می‌دهد.
گام2، پیام‌رسانی اصلی خود را روی مخاطب، به منظور «تبدیل» آنها به مدافعانمان هدف گیری می کنیم.

گام3، مدافعانی داریم که آنها را نام میبریم و پیشنهادهای آن ها  را ترویج میکنیم.تبلیغات

تبیلغات

سایر سایت های ما