کاربران VIP

  • کاربران VIP در بالای جستجوی فعالان ساختمانی نمایش داده می شوند!
  • هر فعال ساختمانی در صورت پرداخت هزینه جایگاه خود بسته به مدت زمان انتخابی نمایش داده می شود.
  • در مدت زمانی که جایگاهی در حال نمایش می باشد امکان ثبت آن جایگاه فقط برای بعد از تاریخ انقضای آن قابل ثبت می باشد.
  • هر کاربر VIP فقط در صفحه جستجوی مخصوص خود نمایش داده می شود.
  • کاربران VIP با برچسب VIP از دیگر کابران متمایز می شوند و در جایگاه خود نمایش داده می شوند.
  • در پنل زیر می توانید با انتخاب نوع نمایش بر حسب کشور ،استان و شهر جایگاه های رزرو شده یا آزاد را مشاهد نمایید.
  • جایگاه های رزرو شده به این معنی هستند که تا قبل از تاریخ انقضای آنها قابل نمایش برای شخص دیگری نمی باشند ولی قابل ثبت هستند و تاریخ شروع نمایش آن از روز بعد تاریخ انقضا کاربر قبلی میباشد.
  • جایگاه آزاد یعنی کسی آن را رزرو نکرده و از تاریخ جاری (امروز) قابل دسترسی می باشد و در صورت ثبت از امروز نمایش آن آغاز می شود!

تبلیغات

تبیلغات

سایر سایت های ما