تعرفه آگهی های عادی

مدت نمایش :
بخش مکان نمایش تبلیغ طول (پیکسل) ارتفاع (پیکسل) فرمت فایل مدت تعرفهریال سفارش
سایت اصلی صفحه اول - بالای صفحه - اسلاید شو 1400 400 عکس یک ماه 1,500,000 سفارش
سایت اصلی صفحه اول - پایین صفحه - تبلیغات 4 تایی 280 210 عکس - گیف یک ماه 300,000 سفارش
سایت اصلی سایر صفحات - هدر 468 60 عکس - گیف یک ماه 2,000,000 سفارش
سایت اصلی سایر صفحات - پایین صفحه 1000 200 عکس - گیف - فلش یک ماه 1,000,000 سفارش
سایت اصلی سایر صفحات - فوتر - چشمکزن 468 60 عکس - گیف - فلش یک ماه 2,500,000 سفارش
ساب دامین همه صفحات - هدر - در اختیار ساب دامین 468 60 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
ساب دامین همه صفحات - پایین صفحه - تبلیغات 3 تایی - در اختیار ساب دامین 300 200 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
ساب دامین همه صفحات - فوتر - چشمکزن 468 60 عکس - گیف - فلش یک ماه 2,500,000 سفارش
اطلاعات جامع کاربران هدر 468 60 عکس - گیف یک ماه 1,500,000 سفارش
اطلاعات جامع کاربران پایین صفحه 1000 200 عکس - گیف - فلش یک ماه 750,000 سفارش
اطلاعات جامع کاربران فوتر - چشمکزن 468 60 عکس - گیف - فلش یک ماه 1,900,000 سفارش
مدیریت صفحه اول - خوش آمدگویی 800 450 عکس - گیف - فلش یک ماه 2,500,000 سفارش

تعرفه آگهی های ویژه

مدت نمایش : تعداد ستاره :
بخش مکان نمایش فرمت سایز(پیکسل) ستاره مدت تعرفهریال سفارش
ساب دامین صفحه آگهی ویژه مخصوص صاحب ساب دامین عکس 200 - 200 یک ستاره یک ماه 10 ثبت آگهی
سایت اصلی صفحه آگهی ویژه همگانی عکس 200 - 200 یک ستاره یک ماه رایگان ثبت آگهی

تعرفه ثبت نام کاربران

نقش :
بخش :
زیر بخش :
نوع شهر :
نقش بخش زیر بخش مدت ساب دامین + اطلاعات جامع + تبلیغات رایگانریال ساب دامین + اطلاعات جامعریال اطلاعات جامعریال ثبت
کاربر ویژه پیمانکاران جزء تاسیسات و تجهیزات سه ماهه 300,000 ریال 300,000 ریال 50,000 ریال ثبت
کاربر ویژه پیمانکاران جزء تاسیسات و تجهیزات یک ساله 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 450,000 ریال ثبت
کاربر ویژه پیمانکاران جزء تاسیسات و تجهیزات سه هفته 300,000 ریال 300,000 ریال 50,000 ریال ثبت
کاربر ویژه پیمانکاران جزء تاسیسات و تجهیزات شش ماهه 500,000 ریال 500,000 ریال 300,000 ریال ثبت

تبلیغات

تبیلغات

سایر سایت های ما